ADVANCED

ENDPOINT

PROTECTION

ในขณะที่ไฟล์ที่ไม่รู้จักถูกกักกันในพื้นที่จำลอง(Auto containment) ไฟล์จะถูกวิเคราะห์ทันทีในระบบคลาวด์โดย Valkyrie Verdicting Engine และ Threat Intelligence ของ Comodo โดยไม่รบกวนผู้ใช้ปลายทาง

ENDPOINTS ARE FINALLY PROTECTED

BLOCK ZERO-DAY MALWARE INSTANTLY

virtualization technology isolates ZeroThreat แยก Unknowns File / File Zero Day เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องปลายทางเกิดความเสียหายจากไฟล์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ

Eliminate Threats That Bypass Detection

ไฟล์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือ Unknow file และไฟล์อื่นๆ ที่ขอสิทธิ์ในการ Run Process จะถูกแยกออกจากพื้นที่จริงให้อัตโนมัติและให้ทำงานในพื้นที่จำลองหรือคอนเทนเนอร์เสมือน ระบบ Ai จะทำการวิเคราะห์ไฟล์ให้อัตโนมัติ และหยุดการทำงานของ Process ไม่ให้สามารถเข้าถึงปลายทางเครื่องและทรัพยากรของระบบโฮสต์หรือข้อมูลผู้ใช้

Cloud-native updates via the client

Zero threat ถูกปรับใช้อย่างรวดเร็วผ่านการรักษาความปลอดภัย จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของปลายทาง ผู้ใช้ปลายทางเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่น ด้วยความสามารถในการเรียกแยกไฟล์ที่ไม่รู้จักหรือใม่น่าเชื่อถือแบบในพื้นที่เสมือนจริง แม้ในขณะที่ไฟล์อยู่ในการวิเคราะห์

Feature Capabilities

Virus Scope Behavior Analyzer
ตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติของกระบวนการทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อระบุการกระทำที่อาจเป็นอันตรายก่อนที่จะเกิดขึ้น

Comodo Host Firewall
ป้องกันภัยคุกคามที่เข้ามาและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่น่าสงสัยที่ส่งออกไป

Host Intrusion Prevention System
การตรวจสอบกิจกรรมระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับการบุกรุกก่อนการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้น

Patented Auto Containment
แยกไฟล์ที่ไม่รู้จักโดยอัตโนมัติภายใน container ที่ปลอดภัยซึ่งระบบจะแยกออกจากพื้นที่จริงของคอมพิวเตอร์

Comodo NGAV
โปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ ล้างข้อมูล และกักกันไฟล์ที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติ

Fileless Malware Protection
การป้องกัน fileless malware

Valkyrie Threat Intel Analyzers
ระบบวิเคราะห์ไฟล์ แตกต่างจากเทคนิคการตรวจหามัลแวร์ที่ใช้ลายเซ็นต์แบบดั้งเดิม วาลคิรีทำการวิเคราะห์หลายอย่างโดยใช้พฤติกรรมและจากผลการวิเคราะห์สามารถเตือนเกี่ยวกับ file Zeroday ที่พบ

Device Control
ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น USB HDD ที่เชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้ กำหนดหรืออนุญาตคลาสอุปกรณ์ที่เลือกหรือบล็อกทั้งหมดได้

Website Filtering
ป้องกันเว็บไซต์ที่เป็น malware และ phishing จากฐานข้อมูล Website comodo

Data Loss Prevention (DLP)
ค้นหาเอกสารบนคอมพิวเตอร์ ซึงมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต,IP อุปกรณ์ ,Mac Address คุณสามารถย้ายเอกสารที่ตรวจพบไปยังตำแหน่งอื่น กักกันเอกสาร ไม่ให้คัดลอกไปยังอุปกรณ์ USB