Xcitium Verdict Cloud

Xcitium Verdict Cloud เป็นระบบตัดสินไฟล์ที่ทดสอบไฟล์ที่ไม่รู้จักด้วยการตรวจสอบไฟล์และเชิงพฤติกรรมเพื่อระบุไฟล์ที่เป็นอันตราย เนื่องจาก Verdict Cloud มีผลการวิเคราะห์พฤติกรรมรันไทม์ทั้งหมดของไฟล์ จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจจับภัยคุกคาม Zero day

• ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง เพียงอัปโหลดไฟล์เพื่อการวิเคราะห์
• การวิเคราะห์โดย Ai แบบอัตโนมัติและยืนยันผลจากผู้เชี่ยวชาญ
• การรายงานและแดชบอร์ดที่ครอบคลุมไฟล์ที่พบในองค์กร

Features

Static Analysis
เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการแยกและวิเคราะห์คุณลักษณะพฤติกรรมแบบคงที่ของไฟล์

Dynamic Analysis
เทคนิคการวิเคราะห์แบบ dynamic ถึงการศึกษาพฤติกรรมรันไทม์ของไฟล์เพื่อระบุรูปแบบมัลแวร์ที่ไม่สามารถระบุได้ผ่านการวิเคราะห์แบบคงที่

Verdict Cloud Plugins and Embedded Detectors
ปลั๊กอิน Verdict Cloud ใช้เทคนิคการวิเคราะห์มัลแวร์

Signature Based Detection
ตรวจสอบไฟล์จาก signature based cloud จะตรวจสอบจากแฮช SHA1 ของไฟล์

Trusted Vendor and Certificate Validation
Application ที่มีใบ Certificate รับรองถูกต้อง จาก Vendor ที่รวบรวมจากเครือข่ายและผลิตภัณฑ์ของ Xcitium จะได้รับการประเมินบนแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และอนุญาตไฟล์ให้อัตโนมัติ

Big Data VirusScope Analysis System
VirusScope ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Xcitium คือระบบวิเคราะห์แอปพลิเคชันแบบไดนามิกที่ตรวจจับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของไฟล์ บล็อกและย้อนกลับการกระทำเหล่านั้นเมื่อจำเป็น มัลแวร์ที่ตรวจพบจะถูกรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ Xcitium และ Verdict Cloud ก็ใช้ข้อมูลนี้เช่นกัน

Human Expert Analysis
ระบบ Verdict Cloud รวมถึงการส่งไฟล์โดยผู้ใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้วยตนเอง การวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ Xcitium ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ไฟล์ที่ซับซ้อนและให้คำตัดสินขั้นสุดท้ายของไฟล์ว่าปลอดภัย